Stichting Vrienden van Sint Jozef

Doel van de stichting

We zijn een actieve stichting, dragen de bewoners van onze locaties Sint Jozef, Ravelijn en Graaf Floris, allen in Deventer, een warm hart toe.

Wij streven ernaar met activiteiten en materialen, die buiten het normale budget vallen, een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn van onze bewoners.

Dit doen wij met geld dat de stichting ontvangt van donateurs en mensen die een eenmalige schenking doen.

Bestuurssamenstelling

Hr. N. Caneel, voorzitter
Mevr. M. Halfwerk, secretaris
Hr. K. Dusselaar, penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen geen kostenvergoeding

ANBI

De stichting vrienden voor Sint Jozef heeft de ANBI status. Donaties en giften zijn aftrekbaar voor de belastingen.