Sint Jozef
Sint Jozefplein 1

Ravelijn
Jordensplein 107-117

Graaf Florishof
van Hetenstraat 65

Onze officiële benaming is "De Stichting Vrienden van het St. Jozef Verpleeghuis".
Wij gebruiken de naam "De Stichting Vrienden van Sint Jozef ".
Wij zijn een zelfstandige stichting en zijn gelieerd aan Carinova.

De Stichting Vrienden van Sint Jozef zorgt ervoor dat voor de bewoners activiteiten georganiseerd en materialen aangeschaft kunnen worden waarvoor binnen de gewone budgetten geen financiële ruimte is.

 

 Vrienden zorgen voor dat “beetje meer”

 De “werkvloer” is daarbij raadgever.